» آی عشق! :: ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» هیچ کس همراه نیست :: ٤ شهریور ۱۳٩٢
» اینجا ایران است، صدای کهریزک :: ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» آزادی نزدیک به مطلق :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خیلی دور، خیلی نزدیک :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» کمدی انسانی :: ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» شیوا فرق داشت :: ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» مه :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» به مناسبت تولد بهار هدایت :: ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» برای امین احمدیان و بهاره هدایت :: ۱ فروردین ۱۳٩۱
» از این روزهای سخت ... :: ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» 22 بهمن :: ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» تولدت مبارک :: ۱٩ دی ۱۳٩٠
» Minahe gooder ، من نیستم :: ٩ دی ۱۳٩٠
» عشق‌های قبل از تو سوء تفاهم بود :: ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» ... :: ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» Imagination is the best way to say fuck you to reality :: ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» دنیای این روزای من :: ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» غروب‌های همیشه لعنتی :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دلتنگی :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قار قار :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تله‌پاتی برای مینا – حافظ موسوی :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
» برای بهاره هدایت :: ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» برای مروارید عزیز یا یه همچین خواهرشوهری هستم من! :: ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» بهار نزدیک است :: ٦ فروردین ۱۳٩٠
» بهارانه - علی اسداللهی :: ۳ فروردین ۱۳٩٠
» زندان نوشت - 8 :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» زندان نوشت - 7 :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» زندان نوشت - 6 :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» زندان نوشت - 5 :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» زندان نوشت - 4 :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» زندان نوشت - 3 :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» زندان نوشت - 2 :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» زندان نوشت - 1 :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» زمزمه‌های زمستان 89 :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» برای تمام لحظه‌های بی تکرار با هم بودنمان - برای روشنک عزیزم :: ۳ دی ۱۳۸٩
» وقتی دلم هوس جنگلی سبز دارد، چاره‌ام چیست جز آنکه خود جوانه زنم؟ :: ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» بازماندگان :: ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» به عشق راضی‌ام اما به مرگ محتاجم :: ۱٢ آذر ۱۳۸٩
» تقدیم به استقامت پاهای خسته :: ٤ آذر ۱۳۸٩
» نیستی! :: ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» خاطرات یک گروگان :: ۱٤ آبان ۱۳۸٩
» دستان همیشه آلوده :: ٧ آبان ۱۳۸٩
» دنیای این روزای من :: ٤ آبان ۱۳۸٩
» گودرانه* :: ٢ آبان ۱۳۸٩
» به بهانه‌ چاپ دوم کتاب دخترها به راحتی نمی‌توانند درکش کنند :: ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» چشمهایم :: ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» شاعر خسته‌ است :: ٩ مهر ۱۳۸٩
» عاشقانه‌ها :: ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» یک سال دیگر هم گذشت :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» نوستالژی :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
» تنهای اول :: ٤ شهریور ۱۳۸٩
» چه کسی پیازها را رنده می‌کند؟! :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» برای 17 تن عزیز ... :: ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» چنین عروس و چنان خواهرشوهر :: ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» کلیدهای زنگ زده :: ۱٤ تیر ۱۳۸٩
» ... :: ٢ تیر ۱۳۸٩
» بیانیه :: ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» عشق سالهای کودتا :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» حوایی که منم! :: ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» پچ پچه ها :: ٩ خرداد ۱۳۸٩
» زمستان است ... :: ٥ خرداد ۱۳۸٩
» ابطحی خانواده اش را بیشتر از کروبی و خاتمی و موسوی دوست دارد! :: ۱ خرداد ۱۳۸٩
» PRE-AMOROUS! :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آسمان بار امانت نتوانست کشید :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دنیای این روزهای من :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دلم فریاد میخواهد ... :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» همراه شو عزیز! :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» کودتا :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قوانین نوشته شده‌ی من :: ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
» نوروز من :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» بهارانه :: ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» 12 روز تنهایی! :: ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» شعری از قدیم ... :: ٩ مهر ۱۳۸۸
» اقلیت :: ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
» دل من، زبان سعدی :: ٧ شهریور ۱۳۸۸
» شعری برای من, شعری برای شما .... :: ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» سرمای تیر ... :: ۱٢ تیر ۱۳۸۸
» زمزمه ها 5 :: ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» Only Time :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هزار راه :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خرده ریز خاطره ها :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مبارک باد :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عاشقانه :: ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
» نسیان :: ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» ای با من و پنهان شده از دل سلامت میکنم .... :: ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» سالی که از بهارش پیداست ... :: ٥ فروردین ۱۳۸۸
» آخرین 87 :: ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» پراکنده :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» زمزمه ها 4 :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» وقتی مینا جدی میشود ... :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» امروز من :: ٧ اسفند ۱۳۸٧
» با زبان فروغ ... :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» ولنتاینت مبارک! :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» Back To Myself :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» کبیسه :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» آخر هفته ای که گذشت ... :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» زمزمه ها (3) :: ٩ بهمن ۱۳۸٧
» چی بودیم ... چی شدیم ... چی خواهیم شد ... :: ٧ بهمن ۱۳۸٧
» نوستالژی :: ٥ بهمن ۱۳۸٧
» عقاید یک دلقک :: ٤ بهمن ۱۳۸٧
» خیال‌پرداز .... :: ٢٥ دی ۱۳۸٧
» خودمانی ... :: ۱٥ دی ۱۳۸٧
» ۱٢ دی ۱۳۸٧ :: ۱٢ دی ۱۳۸٧
» نآمدگان و رفتگان ... :: ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» بدون شرح :: ٢۳ آذر ۱۳۸٧
» سالگردی که در راه است ... :: ۱۸ آذر ۱۳۸٧
» متنی حرامی!!! :: ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» رفتن یا نرفتن؟! مسئله این نیست .... :: ٧ آذر ۱۳۸٧
» یک شعر در دو اپیزود :: ٢ آذر ۱۳۸٧
» دیگه چه خبر ؟! :: ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» ماندگاری :: ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» کافه پیانو :: ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» نصیحتی مادرانه! :: ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» هنر ناراحت نماندن :: ۱۱ آبان ۱۳۸٧
» فروغانه ... :: ٦ آبان ۱۳۸٧
» وقتیکه بختکی روی زندگی افتاده :: ۳ آبان ۱۳۸٧
» ای هفت سالگی :: ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» کوتاه و سنجدانه :: ۱٦ مهر ۱۳۸٧
» برگی و چند نوشته . :: ٦ مهر ۱۳۸٧
» تقدیم به مینای عزیزم ... :: ۱ مهر ۱۳۸٧
» سالی نچندان نو :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٧
» امید :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» وردی که بره ها می خوانند :: ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» یک شهر یک خاطره ... :: ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» عاشقانه :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
» برتولت برشت :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» چاووشی :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» سیاه - سفید - خاکستری :: ٦ شهریور ۱۳۸٧
» زمزمه ها (2) :: ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» بزن ضربتی بر سر آن پشه ... :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» ستاره دنباله دار :: ٢٤ امرداد ۱۳۸٧
» وقتی ساغر بال تازار می شود! :: ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
» منکی و دقینچی ! :: ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
» فلاش بک :: ۱۱ امرداد ۱۳۸٧
» این روزها که می گذرند ... :: ۱ امرداد ۱۳۸٧
» در راستای استقبال شدید دوستان :: ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» اتاق :: ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» از کجا بگم ؟! :: ۱۳ تیر ۱۳۸٧
» تلقین :: ٦ تیر ۱۳۸٧
» زمزمه ها 1 :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» من در این تارکی پی یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد... :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» Be Honest & Brave :: ۱ خرداد ۱۳۸٧
» مجلس ضربت زدن :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» صرفا برای نقد! :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» خیلی ممنونم :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» حریق باد :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یا الهی لای الامور الیک اشکو ؟ :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تقدیم به خود ِ خودم! :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دوم آوریل روز جهانی کتاب کودک :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
» نو روز :: ۳ فروردین ۱۳۸٧
» عید آمد و عید آمد ... :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» بادا بادا مبارک بادا.... :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» تولد تولد .... :: ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
» ٢٢ بهمن ۱۳۸٦ :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٦
» ۱۸ بهمن ۱۳۸٦ :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
» افسوس و صد افسوس ... :: ٧ بهمن ۱۳۸٦
» ٢ بهمن ۱۳۸٦ :: ٢ بهمن ۱۳۸٦
» ٢٩ دی ۱۳۸٦ :: ٢٩ دی ۱۳۸٦
» هيئتی بخونين! :: ٢۸ دی ۱۳۸٦
» قمار عاشقانه :: ٢٧ دی ۱۳۸٦
» ٢٤ دی ۱۳۸٦ :: ٢٤ دی ۱۳۸٦
» خود شيفتگي ! :: ۱۸ دی ۱۳۸٦
» ۱۱ دی ۱۳۸٦ :: ۱۱ دی ۱۳۸٦