دلتنگی

خیره می‌مانم به صفحه‌ی مانیتور:
چراغ‌های رابطه خاموش‌اند
چراغ‌های رابطه خاموش‌اند
چراغ‌های رابطه خاموش‌اند
چراغ‌های رابطه خاموش‌اند
...

/ 3 نظر / 23 بازدید
شهرزاد

دلتنگی های الکترونیکی ِ مدرن : ) جالب بود