به مناسبت تولد بهار هدایت

صدایم با تاخیر به تو میرسد ...
من
دلم
برایت
تنگ
شده
لبهایم را می خوانی؟

اشاره کنم به خودم
مشتم را بگذارم روی قلبم
دستهایم را تنگ تنگ قفل کنم به هم و مچاله شوم
پیامم را میگیری؟

کارت سبز (Green Card) را که به دور دستت بستی
وارد قاره ای شدی
با مرزهای شیشه ای
که هر روز اختلاف زمانش با ما بیشتر میشود.

/ 5 نظر / 41 بازدید
مریم بهرامی

تولد بهاره مبارک و شعر تو ک بد جا خوش کرد وسط قلبم/خیلی لذت بردم/ چند وقت پیش ها تو ی کافه/امین ی سری ایلایس کیک بینمئن تقسیم کرد گفت دست پخت بهاره است/چ کیکی جات خالی

va7934

سلام...خوبی؟ تولدش مبارک... به روزم با حضور گرمت...

حسین

همه چیزهای خاطره انگیز انگار از من فرار میکنند من مانده ام و مشت های گره کرده و خاطراتی که در سرم سوسو میکنند و میخواهند مرا خفه کنند از این همه دلتنگی

قشاع

آفرين [گل]