خیلی دور، خیلی نزدیک

مثل طرح های ته فنجان قهوه
مثل بلیت بخت آزمایی
مثل نقش های روی سمنوی نذری همسایه
مثل شفا
مثل خواب معصومین
که زن همسایه، معلم دینی، مادر بزرگ دوستم و همه و همه میبینند جز من!
مثل تو
که همه ی دوستانت میگویند خوبی
مثل آب
در صفا و مروه ی من

/ 3 نظر / 37 بازدید

مثل هیچ چیز مثل هیچ کس مثل واقعیت و حقیقت مثل دیدن فیل در تاریکی

مریم عبدی

سلام مجموعه شعر « ثبت احوال باران» چاپ شد. این مجموعه را در اینجا بیابید: مصلی ـ نمایشگاه کتاب ـ سالن شبستان ـ راهرو ۲۱ – غرفه ۳۱ – نشر روزگار ۱۱ ــ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

نجمه

چه خوب بود این شعر...از این تماشا کردن ها لذت می برم در شعر