عشق سالهای کودتا

کودتا میکنی
و من تا ابد
محکوم به اعتراف در دادگاه های نمایشی ام

اشتباه نکنید!
این شعر نیست
اعترافات زنی است
که نبود مردی را در خاطراتش مرور میکند ...

/ 10 نظر / 16 بازدید
مهسا

تو اشتباه می کنی و من محکوم می شوم...

فروغ

اعترافات زنی که زندگی اش را با یک کودتا باخته است...

پسر خوانده

سلام. عشق چیه دوست من؟به منم بگو.به منم یاد بده این حس رو...به منی که فک میکنم سرشارم ازش و هر لحظه که بر میگردم به عقب میبینم که انگار خالی بودم...نبودش چیه؟؟چه حسیه؟؟چه رنگیه؟ترس نبودنش دیوونم میکنه...فکر کردن به نبودش داغونم میکنه...حتی فکر کردن بهش..بهم یاد بده..عشق چیه؟؟

وستا

اینمحکومیت ابدی نیست.....

امين

شبیه شعرهای اهورا شده با همان زبان اشتباه نکنید/این شعر نیست

امين

يه قسمت از شعر اهورا اگه اشتباه نکنم اينطوری بود تق!! اشتباه نکنيد در اين شعر قرار نیست کسی بمیرد

مینا

سلام . گاهی نبودن بهتره از بد بودن . زیبا نوشتی . ممنون[گل]