آزادی نزدیک به مطلق

دارم شاخ در می آورم
و این کافی نیست.
باید بال در بیاورم!
باید پر بزنم به سویت
وقتی تمام مسیرها به تو مسدود می باشد
وقتی دسترسی به تارنمای تو امکان پذیر نمی باشد.

/ 1 نظر / 36 بازدید
روزنامه ديواري

حقيقتاً شاخ آدم را مخوف كرده و فايده ي مثبتي هم ندارد. بال بهتر است.