# شعر

PRE-AMOROUS!

دوستم دارد دوستم ندارد دوستم دارد دوستم ندارد دوستم دارد دوستم ندارد دوستم دارد دوستم ندارد دوستم دارد دوستم ندارد دوستم دارد. حتی گلها هم دروغ میگویند! تو دوستم نداری وگرنه مجبور نبودم گلهای ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 6 بازدید